"Massa petita"


Aquest concepte s'utilitza en jurisprudència quan un fiscal l'apel·la davant d'un tribunal perquè la pena és poc justa.

Per exemple podem utilitzar a minima per:
No els hi van posar la multa per consumir alcohol, ja que el consum era a minima.


external image col_1295.jpg