Abans de començar


El concepte a priori, és quan es treuen conclusions abans d'una investigació. És independent a l'experiència. No fa falta fer cap investigació per afirmar que aquell cas és vertader o no. A priori s'associa a allò que és universal i necessari.

Ex: Acostumem a jutjar un cas a priori.
external image Kant-y-el-problema-de-los-juicios-a-priori.jpg