L'abús no treu l'ús


L'abús que es pot fer d'una cosa no impideix el seu ús degut.

Uenede-Delantera_Abuso-Vol.-3-27656.jpg