Acusació del tutor en un testament de no haver gestionat la seva tutela legalment.

Qualsevol persona pot exercir aquesta acció, acusar al tutor però no gestionar la seva tutela amb lleialtat. La finalitat d'aquesta acció és que el tutor assumeixi la seva responsabilitat i accepti el fet de no haver gestionat la seva tutela correctament.

"Dentro del Derecho justinianeo, puede dirigirse la accusatio contra toda clase de tutores, quienes incurren en infamia en el caso de haber obrado con dolo."
http://andreabecerracalf.blogspot.com.es/2013/05/la-tutela-en-antigua-roma.html


external image adopcion.jpg