Sí la quota hereditària és inferior a l' assenyalada per la llei,(portio legitima), l'hereter o hereters poden demanar el complement.
Actio ad supplendam legitimam va ser introduïda pel mateix Justinià