Acció de contenció d'aigües de pluja.


Mitjançant l' actio aquae pluviae arcendae, es pot demanar al veí la destrucció de l'obra de fàbrica, que impedeix el curs normal de les aigües, ocasionant irrupcions amb conseqüències perjudicials.

external image Accion-contencion-agua-derecho-romano.jpg