"Acció per danys i perjudicis"


És una acció a favor del que tem ser perjudicat pel dany que es produirà com a conseqüència.

images.jpeg