Acció jurídica utilitzada pel particular per poder entrar en un process determinat amb el fi de protgeris els seus interessos.