Les accions que no han arribat no prescriuen


http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00003/00009466.Pdf