Amb més consideració.

S'utilitza aquesta expressió quan es requereix més temps per a considerar i prendre una decisió sobre el cas.

Exemple: El jutge portarà el cas ad avizandum