Providència judicial per la qual s'ordena investigacions sobre el tema.
external image 1300467172_extras_ladillos_1_0.jpg