Solemnitat exigida per la validesa de l'acte


external image Fando_10+corazones.jpg