El plet està encara davant el jutge


external image 300px-American_judge.jpg