Els advocats no han d'emprar temeràriament ultratges i malediccions que no tinguin a veure amb la utilitat del procés