L'equitat segueix la llei


external image equidad1.gif