Argument a favor de l'home


Aquest llatinisme també s'utilitza en l'àmbit filosòfic i diplomàtic. En comptes d'atacar l'argument, per falta de recursos intel·lectuals, s'ataca a la persona que defensa l'argument.
orphan-789184[1].gif