La bona fe sempre es presumeix, si la mala fe no es prova

Aquest concepte el que vol dir, que bona fide sempre és acte correcte, sempre i que al darrere d'aquest acte no hi hagi una mala fe.
external image enga%C3%B1o.jpg