Ceteris paribus vol dir si tota la resta queda constant.

Aquest concepte s'utilitza en un context de l'economia i les finances públiques per designar el fet de considerar constants totes les variables que influeixen en una funció excepte una la qual es desitja aïllar.
En dret s'empra per indicar els canvis d'un text o d'un conveni i afirmar que res no canvia a tota la resta del text.

external image images?q=tbn:ANd9GcS1sKR4DWdvwX0HWOuYkIIpQ2nYL5NiSw-BW6UQ8eBizng2gboV