Les condicions que s'insereixen contra els bons costums, han de tenir-se per no escrites.