El confés es té per jutjat, el qual en certa manera ha declarat la seva sentència.