Qualsevol pot confessar en judici no només amb la veu, si no també per escrit o de qualsevol altre manera.