Primeres normes.


És deia constitutio princeps a les primeres normes que van ser dictades per els emperadors de la Roma Imperial.

external image proclamacic3b3n-de-la-constitucic3b3n-del-emperador-meiji.jpg?w=593