contracte és el pacte bilateral que es dóna en consens de les parts.