Cos de dret canònic (a mesura dels llibres que integren la Bíblia).