Literalment culpa levis vol dir "culpa leu", culpa que no te una falta greu.