De dret, de fet.

De iure fa referència a lo que diu la llei mentre que de facto designa l'acció de lo que succeeix en la pràctica.

external image de-jure-and-de-facto-government-1-638.jpg?cb=1392607248