De dret.

El concepte de iure serveix per nomenar el que està reconeguda per una llei vigent, pot estar escrita o no.

Per exemple:
Una persona pot tenir un càrrec de iure, és a dir per nombrament oficial.
external image defensa-en-juicio.jpg