La prova incumbeix aquell que afirma, no aquell que nega.