Escollida una via, no és apte recórrer a un altre.