Per testament o disposició d'última voluntat.

El testador declara les seves últimes voluntats i disposa dels seus bèns per després de la seva mort.
Hi ha diferents tipus de testament:
· Testament autèntic: és el testament rebut per un notari i dos testimonis.
· Testament mistic o secret: és el testament escrit pel testador o per un tercer, pero sempre signat per un testador; presentat tancat i sellat per un notari, davant d'un acte de suscripció en presencia de dos testimonis.
· Testament hològraf: és el testament escrit, datat, i signat pel propi testador.
Un testament, escrit per dos o més persones, en benefici d'un tercer està legalment prohibit.

external image herencia-y-testamento476634.jpg