L'excepció afirma que la regla val en els casos no exceptuats.