L'expressió exceptio veritatis vol dir, prova de la veritat.

Aquesta expressió s'utilitza majoritàriament pel dret penal.
S'utilitza en delictes contra l'honor d'una persona. Així doncs, aquesta queda lliure sempre i quan la llei ho permeti i si la persona aconsegueix demostrar la veritat de les seves imputacions. La persona ha de demostrar la seva innocència.

Exemple d'aquesta expressió

-Se li va atorgar un temps d'exceptio veritatis per què desmentís les seves imputacions.