Excuses no demanades, acusació manifesta.

L'excusa que no s'ha demanat és una acusació clara.

Exemple: No t'he demanat aquest comentari, t'acuso de qualsevol fet