És el conjunt de regles que verifica si una sentència judicial emanada d'un país estranger reuneix o no els requisits que permeten la seva homologació en un altre Estat.