"Tindràs el teu cos lliure".

És un procés judicial en el qual protegeix el ciutadà de tota detenció il·legal, és a dir, està prohibit detenir a algú sense cap prova que ho concorrin.
Es pot seguir el procediment Habeas Corpus en el qual si aquella persona creu que ha sigut detinguda il·legalment pot comunicar-li al jutge la seva situació i el jutge analitzant la situació pot decidir si la persona ha estat detinguda il·legalment o realment hi ha motius per la seva detenció.

external image AP_Constitution_Article1Section9_HabeasCorpus.jpg