S'excusa de la ignorància del fet, mes no la del dret.