En el dubte, s'ha d'estar a favor de l'alliberament del deutor.