Davant el dubte el benefici és per al treballador.