Davant el dubte a favor de l'acusat.

En un judici en cas de dubte a lo millor per insuficiència probatòria, s'afavoreix a l'acusat. Tots sóm innocents fins que es demostra la culpabilitat.

”El Tribunal Constitucional ha optat a favor de la llibertat i de la presumpció d’innocència en sentenciar que la formació política Bildu pugui presentar-se a les eleccions municipals i forals basques i navarreses.

A favor de la presumpció d’innocència. El principi jurídic “in dubio pro reo” expressa que en cas de dubte, per exemple, per insuficiència provatòria, s’afavorirà l’imputat o acusat (“reu”). És un dels pilars del dret penal modern, segons el qual qui acusa ha de provar la culpa de l’acusat i no aquest darrer la seva innocència. És a dir, “davant el dubte, a favor del reu”. La seva aplicació pràctica està basada en el principi que tota persona és innocent fins que no es demostri la seva culpabilitat. En cas que el jutge o tribunal no estigui segur d’aquesta, i així ho argumenti en la sentència, haurà de dictar una sentència absolutòria. És el que ha fet el Constitucional en aquest cas (per 6 vots a favor i 5 en contra), tot discrepant del criteri del Tribunal Suprem.

I a favor de la llibertat. Davant el dubte o manca concloent de proves de vinculació directa i submisa de Bildu a l’organització etarra, el Constitucional ha optat pel principi de la llibertat de la seva concurrència a les urnes i la llibertat dels ciutadans d’aquells territoris a triar a qui votar. Sense perjudici que si més endavant es comprova una real complicitat amb el món d’ETA, pogués declarar-se la il·legalitat de candidatures de Bildu. La llibertat és principi fonamental de la democràcia, que ha de ser salvaguardada sempre que no hi hagi poderoses raons greus i suficients per limitar-la. Aquesta actitud reforça i prestigia sempre la mateixa democràcia. És el que ha fet ara el nostre més alt tribunal.

Produeix, certament, urticària imaginar que aquesta difícil sentència -que, en principi, treu arguments als detractors sistemàtics de les institucions democràtiques- pugui servir d’escletxa perquè alguns etarres siguin a parlaments i ajuntaments bascos i navarresos. Són els riscos de la llibertat i de la presumpció d’innocència. Els riscos de la democràcia. Però pitjor que tots els riscos és la no-democràcia.”


external image codigopenal.jpg