L'expressió In fraganti o la forma correcta d'aquesta In flagranti s'utilitza en molts casos, però originablement, és utilitzada per indicar el moment en que es va cometre un delicte. Per tant és un mot utilitzat també, entre d'altres usos, en l'àmbit judicial.

Exemple: El van enxampar in fraganti quan intentava sortir.