De dret i per dret.

És una presumpció que estableix per llei i que no admet proves que la contrariïn, osigi que no permet que es demostri que el fet o situació que es recolza és falsa.