Els mandats del dret són aquests: viure honestament, no molestar els altres, donar a cadascú el seu.