Una persona pot adquirir la nacionalitat dels familiars, ja siguin biològics o adoptius, encara i que no hagi nascut en aquell mateix país.