Iuris soli és quan un país concedeix la nacionalitat a extrangers, encara i que no tinguin familiars provenents de la mateixa nacionalitat.