Amb dret a prova.

Presumpció que accepta proves que la contrariïn, són aquelles que estan a favor d'una part però que estan acompanyades d'una denegació de la prova respecte a altra.