El dret natural es lo que la naturalesa a ensenyat a tots els vivents.