El dret públic no pot ser canviat per pacte de particulars.