Dret singular és que contra el tenor de la raó, a causa d'alguna utilitat, ha estat introduït per l'autoritat del constituent.