Dret a usar, gaudir dels fruits i disposar de les coses.