Dret sobre cosa aliena a l'ús i gaudir salvant la substància de la cosa.